Bazaar De Lier

26, 27 & 28 oktober 2023

Goed doel 2017: Stichting Jarikin

>> Lees hier het dankwoord en een update van Stichting Jarikin

Stichting Jarikin is in 1987 opgericht als charitatieve stichting. In de afgelopen 30 jaar werd een veelvoud aan goede doelen gesteund, waaronder een school in Haïti op de farm Double Harvest van de familie van Wingerden uit Amerika. Deze school wordt vandaag na 25 jaar, nog steeds gesteund door Jarikin door middel van een sponsoring over de jaren heen van gemiddeld 30 kinderen.

In deze 25 jaar heeft stichting Jarikin een band opgebouwd met Haïti en geleerd dat het een moeilijk land is om te helpen, maar als er een land in de wereld het verdiend geholpen te worden, dan is dat Haïti.

Bij een bezoek aan Haïti in 2007 werd door een Haïtiaanse dominee een oproep gedaan voor 100.000 Bijbels om elke corrupte overheidsdienaar een gratis Bijbel te geven. Stichting Jarikin ging zich met anderen hiervoor inzetten en in juni 2008 was het aantal van 100.000 bereikt. Dat was het eerste project samen met andere gevers.

In 2010 vond er een zeer grote aardbeving plaats met onnoemelijk veel doden, gewonden en ontheemden. Een van de zwaarste aardbevingen in de wereldgeschiedenis. Stichting Jarikin heeft door o.a. microleningen, voedseltransporten en bouwen van aardschok-bestendige huisjes een bijdrage mogen leveren aan de wederopbouw.

Stichting Jarikin richt zich thans op scholing van kinderen. Soms wordt de opmerking gemaakt “wat voor zin heeft het kinderen op te leiden, als er daarna geen werk voor hen is”. De kinderen alfabeet laten, betekent in ieder geval dat zij later levenslang in armoede zullen zitten, zonder enig perspectief. Voor Stichting Jarikin geen optie.

In dit kader heeft Stichting Jarikin een school gebouwd welke in augustus van dit jaar gereed zal zijn waar ca. 400 kinderen basisonderwijs zullen volgen. Deze school zal de naam krijgen Evangelique MIXTE LeRocher.

Naast basisonderwijs, heeft Stichting Jarikin in de renovatie voorzien van een opleidingsinstituut voor volwassenen, overwegend vrouwen. Deze school draagt de naam Ceprofojul. Op dit opleidingsinstituut worden vrouwen opgeleid tot kokkin, boekhoudster, naaister en vele andere beroepen. De praktijk heeft inmiddels bewezen dat opgeleiden van deze school een goede kans maken op werk en daardoor een grote bijdrage leveren om hun kinderen onderwijs te kunnen laten volgen.

Beide scholen zijn voorzien van moderne onderwijstechnieken zoals computers. Er zijn zonnecollectoren toegepast. Bij afwezigheid van zonnelicht, treedt een kleine generator in werking, zodat stroomvoorziening gewaarborgd is. Door het aanbrengen van goede verlichting is het mogelijk zowel de school als het opleidingsinstituut ook in de avonduren productief te maken voor ouderavonden, extra lessen etc.

Met de bouw van LeRocher c.q. renovatie van Ceprofojul zijn grote geldbedragen gemoeid. Stichting Jarikin kan dit alleen niet bekostigen en uw financiële ondersteuning is daarom van onmisbare betekenis.

Namens het bestuur van Stichting Jarikin,
Jan Prins, voorzitter