Bazaar De Lier

26, 27 & 28 oktober 2023

Dankwoord Stichting Jarikin

Stichting Jarikin was zeer dankbaar om door het bestuur van de Bazaar in 2017 als Goede Doel te zijn gekozen voor ons project, de nieuwbouw van een school, in Le Rocher in Haiti. Op 6 november 2017 mochten wij het prachtige bedrag ontvangen van EUR 6.332,65.

Inmiddels zijn wij we 2 jaar verder, september 2019, en wij zijn verheugd u te kunnen laten weten dat de school inmiddels volledig is gebouwd. De kleuterschool is begin dit jaar afgerond. Het afgelopen schooljaar hebben ruim 400 kinderen onderwijs genoten.

In Haïti is nog steeds een groot deel van de bevolking en vooral vrouwen, analfabeet! En het doet ons bijzonder veel plezier dat wij op onze school een opleiding hebben kunnen starten voor analfabetische moeders van de kinderen. 60 -overwegend- vrouwen nemen hieraan deel.

De inschrijving voor het nieuwe schooljaar is inmiddels afgerond en er hebben zich meer dan 100 kinderen aangemeld, zodat tijdens het seizoen 2019-2020 ruim 500 kinderen op school les zullen krijgen.

Ik wil u graag wijzen op de video die op onze website www.jarikin.nl is geplaatst! Met een drone is er een prachtig overzicht van de school gemaakt! Wij bevelen u het bekijken van deze mooie video van harte aan. Het neemt slechts 5 minuten en u zult ervan genieten!

Wij zijn in staat prachtige projecten te realiseren in een moeilijk land, dankzij uw financiële bijdrage en die van onze vele trouwe sponsoren. Wij zijn u allen hiervoor zeer erkentelijk. Wellicht ten overvloede zij vermeld dat Stichting Jarikin geen overheadkosten kent en dat elke gegeven Euro voor 100 procent in Haïti terechtkomt.

Namens bestuur van Stichting Jarikin,
Jan Prins, voorzitter

Bericht delen