Bazaar De Lier

26, 27 & 28 oktober 2023

Het was een geweldige bazaar

Namens de bazaarcommissie

De doldwaze dagen zijn voorbij. Na drie dagen feest kunnen we de balans opmaken en wat een waanzinnig resultaat hebben we gehaald. Dankzij alle vrijwilligers, maar ook sponsors en natuurlijk alle bezoekers is deze bazaar een enorm succes geworden.

We hebben genoten van de gezellige sfeer en de grote opkomst. Wat zijn we trots dat wij met zijn  allen dit voor elkaar hebben gekregen! Naast alle gezelligheid is er ook weer een geweldig bedrag opgehaald, te weten:  € 111.500,=. 

Het is onmogelijk om iedereen te bedanken, maar iedereen die in welke vorm dan ook, van opbouwdag tot eindschoonmaak heeft bijgedragen: Nogmaals hartelijk dank!

De bazaarcommissie

Namens de kerkrentmeesters

Wat een geweldige bazaar hebben we in het laatste weekend van oktober beleefd. In de maanden voor het bazaarweekend was er door een grote groep medewerkers veel werk verzet. Daarna is bij het opbouwen van de tent, de ophaal- en sorteerdag en het opbouwen van de stands volop door vrijwilligers meegeholpen. Niet te vergeten ook alle thuiswerkers voor het bakken, breien, koken, knutselen, timmeren etc.

De bazaar werd druk bezocht en voor alle medewerkers was het aanpoten geblazen tot zaterdagavond laat. Na de schoonmaakploeg op maandag en het afbreken van de tent op dinsdag was al het werk voor deze bazaar gedaan.

Op de eindavond afgelopen woensdag werd de definitieve bruto-opbrengst bekendgemaakt door de penningmeester van de bazaarcommissie. De kerkelijke verenigingen kregen € 750,- toebedeeld en de heer Jan Prins van de stichting Jarikin een cheque van € 6.332,63 voor hun werk in Haïti.

De kerkrentmeesters  ontvingen een cheque € 74.352,57 voor het ‘Up to Date’ maken van de Domkerk. Deze 2-jaarlijkse bazaaropbrengst levert een belangrijke bijdrage in de baten van de begroting van onze Domkerkgemeente. Daarnaast is het fantastisch om met elkaar, van 8 tot 80 jaar oud, bezig te zijn en  er een feestelijke bazaar van te maken. Naast de prachtige opbrengst is die samenwerking en ontmoeting van jong en oud rond de Bazaar van de Domkerk van grote waarde.

Namens de kerkrentmeesters wil ik de bazaarcommissie- en medewerkers en alle andere helpers van harte bedanken voor hun geweldige inzet.

Pleun Poot, voorzitter

Bericht delen