Bazaar De Lier

26, 27 & 28 oktober 2023

Samenstellen Bazaarkrant al in volle gang

Het lijkt nog zo ver weg, maar de voorbereidingen voor de komende bazaar zijn al in volle gang. Veel werkzaamheden bereiken hun piek vlak voor of tijdens de bazaar, zoals het ophalen van de rommelmarkt spullen, het opbouwen van de spellen, het inrichten van de rommelmarkt. Andere werkzaamheden vinden iets ruimere tijd voor de bazaar plaats, denk aan de verkoop van de loten en het regelen van de bemensing van alle activiteiten.

Voor de bazaarkrant is dat een ander verhaal. Juist in het voorjaar zijn diverse mensen hier druk mee. De komende maand zullen de adverteerders van voorgaande bazaarkranten en mogelijk nieuwe adverteerders benaderd worden of we ook deze bazaar weer op hun steun kunnen rekenen. Deze adverteerders zijn van groot belang voor het uiteindelijke resultaat van de bazaar. De bazaarkrant is juist weer belangrijk voor het onder de aandacht brengen van de bazaar bij de inwoners van De Lier en omstreken.

We hopen er ook dit jaar weer een aantrekkelijke krant van te maken die graag gelezen wordt en waarin adverteerders zichzelf graag terug zien!

Marleen Slaman

Bericht delen