Bazaar De Lier

26, 27 & 28 oktober 2023

Met het geld dat u besteedt

Vanaf donderdag 26 tot en met 28 oktober as. wordt voor de 27e keer bazaar gehouden in de Rank. De bazaar wordt om het andere jaar gehouden en is in De Lier, en zeker binnen onze kerkelijke gemeente, een bijzondere uiting van gemeenschapszin. Daarnaast levert de opbrengst een belangrijke bijdrage aan de instandhouding van de gebouwen van de Domkerk en de Rank.

Bij elke bazaar geven de kerkrentmeesters het doel aan waarvoor deze gehouden wordt. De vorige keer was het doel onderhoud aan onze Domkerk en aan de Rank. Met de opbrengst van de bazaar is bij de kerk aan de buitenzijde onderhoud uitgevoerd aan de zinken goten en afvoeren, het voegwerk en het schilderwerk. In de kerk is het stucwerk gerepareerd en gewit en al het houtwerk geschilderd. In de Rank zijn o.a. de plafonds vervangen en is er in de zalen nieuwe LED-verlichting geïnstalleerd. Aan de buitenzijde van de Rank is het houtwerk geschilderd en zijn de terrassen opgeknapt.

Dit jaar is het doel van de opbrengst van de bazaar het interieur en de inrichting van onze Domkerk. Het liturgisch centrum willen we een groter en wat hoger podium maken voor de kansel. Voor bijzondere diensten, zoals doop- en kerk- en schooldiensten werkt een ruimer podium veel beter. Ook bij het optreden van solisten en bij diensten waarbij de dominee de kansel niet gebruikt is een goed podium belangrijk. Ook wordt gekeken waar er nog verbeteringen mogelijk zijn in de geluidinstallatie Verder wordt er onderzocht of het mogelijk is om in de Domkerk (semi) permanente beeldschermen te gaan

Het motto is:

MET HET GELD DAT U BESTEEDT,
MAKEN WIJ DE DOMKERK WEER UP-TO-DATE

De diaconie heeft als goed doel van deze bazaar de Stichting Jarikin aangedragen. Deze stichting werkt aan lokale projecten in Haïti voor scholing van jongeren maar ook voor noodhulp.

Wij wensen de vrijwilligers van de bazaar in de komende periode veel inspiratie, creativiteit en energie om ook de 27e bazaar weer tot een succes te maken. Natuurlijk wensen wij ook alle bezoekers van jong tot oud uit De Lier en omstreken veel plezier bij het rondgaan langs de stands en activiteiten.

Namens het college van kerkrentmeesters,

Pleun Poot
Voorzitter Commissie van Kerkrentmeesters

Bericht delen