Bazaar De Lier

26, 27 & 28 oktober 2023

Uw duiten voor een nieuw interieur

In De Lier beschikken we over een prachtig kerkgebouw: de Domkerk. Een markant kerkgebouw dat beeldbepalend is voor ons dorp. Vanaf een afstand valt de kerk met zijn scheve en stompe toren al op. En als ik door de Hoofdstraat fiets, trekt deze kerk altijd mijn aandacht. Als de zon er haar licht volop over laat schijnen, is het een plaatje om te zien. Maar het blijft niet bij een plaatje.

Onze Domkerk is een kerkgebouw met een rijke historie. De kerk heeft door de eeuwen heen heel wat doorstaan. Steeds weer is er met veel inzet en compassie aan gewerkt om de kerk in haar glorie te laten bestaan, ook nadat zij tegenslag te verduren heeft gehad. Ik las ergens dat er rond 1600 zelfs torenaccijns werd geheven (op bier en wijn dat in de herbergen werd geschonken) om het herstel van de (door brand vergane) toren te kunnen bekostigen.

Het onderhouden van onze kerk doen we met goede redenen. De Domkerk is, als ‘huis van God’, door de eeuwen heen een toevluchtsoord voor mensen. Velen vonden er iets over de zin van het leven en de plaats die God daarin heeft. Wie heeft er niet van nabij een doop, belijdenis, huwelijk, uitvaart en andere vormen van vreugde en verdriet meegemaakt? Velen verlangden ernaar om meer van God te ontdekken in het leven van alledag. En nog steeds zoeken we naar iets van onze gading in het woord van God dat er wordt uitgelegd, de liederen die er gezongen worden, de gebeden, de stiltes en het samenzijn.

De kerk dient niet alleen als markant gebouw in ons dorp, het is tevens een markante plaats in ons leven, in de hoop en het verlangen er iets van het leven te vinden. Iets waarmee we in dit leven vooruit kunnen en dat zicht en houvast geeft op een leven hierna. Dat heeft alles met geloof te maken. Geloof dat zich in ons afspeelt en dat ons verbindt met de God van ons geloof.

Door de jaren heen merk je dat geloven niet vanzelf gaat. Daar moet aan gewerkt worden. Tenminste, zo gaat dat bij mij. Ik merk ook dat het geloof in mij zich door de jaren heen ontwikkelt. Soms bespeur ik veranderingen in inzicht en visie. Niet alleen bij mezelf, maar ook bij de mensen om me heen.

Zo gaat het ook met een kerkgebouw. Het innerlijke ontwikkelt zich mee met de tijd. De basis blijft overeind, maar van binnen verandert er wel eens wat. Zo is het door de eeuwen heen gegaan. En dat is goed, want soms heeft het interieur een opknapbeurt of een aanpassing nodig. Om ook in de komende tijd een plaats te kunnen blijven bieden aan wie zin zoekt in het leven: aan wie iets van geloof en God wil ervaren waarmee je vooruit kunt. Vandaar dat als motto voor de komende bazaar is gekozen:

De Dom als ambassadeur heeft uw duiten nodig voor een nieuw interieur.

We mogen dankbaar zijn dat we wekelijks in een mooi kerkgebouw als de Domkerk kunnen kerken. En we mogen ook best wel een beetje trots zijn (hoewel ons dat misschien wat minder aanspreekt) omdat het ons lukt zo’n mooi kerkgebouw te onderhouden. Dat zegt veel over hoe we met elkaar gemeente zijn. Daar straalt harmonie, saamhorigheid en daadkracht uit. Eigenschappen die passen bij een bloeiende geloofsgemeenschap.

Omdat we als kerk en gemeente er niet alleen voor onszelf zijn, maar ook een plaats innemen te midden van onze omgeving, willen we een deel van de opbrengst aan enkele goede doelen gunnen. Dat zijn het Inloophuis Carma en de Stichting NaZorg Westland.

Van harte hoop ik dat we een geslaagde bazaar tegemoet gaan. Eéntje met goede ontmoetingen, fijne gesprekken, een prima sfeer en een prachtige opbrengst. Doen u en jij ook een duit in het zakje? Graag tot ziens op de bazaar.

Gertjan Pellikaan

 

Bericht delen