Bazaar De Lier

26, 27 & 28 oktober 2023

Ds. Van Velzen kijkt uit naar zijn 4e bazaar

Beste vrienden van de Bazaar van de Domkerk in De Lier,

Door het uitbreken van het coronavirus is het voor het eerst sinds de grote brand in de Lierse Domkerk in 1572 voorgekomen dat er op een aantal zondagen geen kerkdienst was. Zelfs in de meidagen van 1940 hadden de diensten op zondag nog gewoon doorgang. Door het coronavirus moest er opeens nagedacht worden over hoe de mensen toch de kerkdienst konden meebeleven terwijl ze niet in de kerk aanwezig konden zijn. Sinds jaar en dag was het wel al mogelijk om naar de dienst te luisteren, maar wat zou het mooi zijn om ook de kerkdienst op beeld te kunnen volgen. Onder de enthousiaste leiding van Marco Stolze is er toen voor gezorgd dat we via internet de diensten mee konden maken middels ‘beeld en geluid’. Dit alles met voorlopig materiaal. Alles wijst er op dat we, wanneer de beperkingen door corona grotendeels voorbij zullen zijn, toch door zullen gaan met het streamen van de
diensten. Niet in de laatste plaats omdat gebleken is dat er verassend genoeg veel meer kijkers de dienst volgen dan er voorheen kerkgangers fysiek in de kerk waren. Bijzonder!

Wanneer alles een beetje volgens plan verloopt zal er in dit najaar begonnen worden met de herinrichting van de Domkerk en de Vredekerk. Er zijn hele mooie ideeën geboren om de Domkerk meer eigentijds in te richten en ook meer tot ontmoetingsruimte te maken. Daarbij hoort nieuw materiaal voor ‘beeld en geluid’. Ik ben blij dat de Bazaarcommissie er voor gekozen heeft om dit jaar de Bazaar als thema mee te geven: “Voor beeld en geluid vragen wij uw duit”. Naast dit hoofddoel zal er vanuit de opbrengst Bazaar 2021 ook geld geschonken gaan worden aan Hospice Beukenrode in Naaldwijk en diverse verenigingen in de kerkelijke gemeente. Prachtig!

Inmiddels heb ik als predikant van de Domkerk al een drietal prachtige Bazaars achter de rug. Ik kijk uit naar de komende Bazaar. Ik hoop van harte dat het een hele mooie en gezellige Bazaar gaat worden ondanks de beperkingen die er nu eenmaal zijn.

Ds. Gerard van Velzen

Bericht delen