Bazaar De Lier

26, 27 & 28 oktober 2023

Goed doel 2021: Beukenrode
palliatieve thuiszorg en hospice

Beukenrode is hét loket voor palliatieve zorg in Westland, Hoek van Holland en Midden-Delfland. Beukenrode is er voor mensen in de laatste levensfase, die thuis of in ons hospice willen sterven. De opgeleide en gemotiveerde vrijwilligers van Beukenrode geven tijd, aandacht en ondersteuning aan de ernstig zieke en zijn of haar familie.

Steeds meer mensen kiezen ervoor om de laatste fase van hun leven thuis of in een hospice door te brengen. Thuis worden ze – vaak dag en nacht – omringd en verzorgd door partner, kinderen, familie of vrienden. Hier kan iedereen uit de directe omgeving helpen om het leven waardig af te sluiten. Deze hulp van mens tot mens – mantelzorg – is mooi en onvervangbaar. Maar de zorg in deze moeilijke en emotionele periode kan erg zwaar zijn. Ook als er hulp is van thuiszorg en huisarts. Dan is het goed te weten dat de vrijwilligers van Beukenrode u graag ondersteunen met de terminale (thuis)zorg. Beukenrode palliatieve thuiszorg en hospice kan u ondersteunen om deze wens tot vervulling te brengen.

In september 2021 opent Beukenrode haar tweede locatie in ‘s-Gravenzande aan de Magnolia. De vraag naar verblijf in de hospice neemt toe en hiermee kan aan deze vraag worden voorzien.

De vrijwilligers van Beukenrode krijgen geen geldelijke beloning voor hun werk, maar Beukenrode maakt natuurlijk wel kosten. Die kosten betreffen onder andere het salaris van onze parttime coördinatoren, de opleiding van onze vrijwilligers en de huisvesting. Daarvoor krijgen we subsidie van het Ministerie van VWS en de gemeente Westland, Midden-Delfland en Hoek van Holland, het subsidiebedrag is echter niet toereikend om al onze kosten te dekken. Giften en donaties zijn daarom altijd welkom.

De Vrienden van Beukenrode is een zelfstandige stichting met een belangrijk doel. Namelijk het ondersteunen van het werk van de vrijwilligers terminale thuiszorg. De vriendenstichting zet zich in voor versterking van de activiteiten – ook financieel – en het vergroten van de bekendheid van Beukenrode in de regio.