Goed doel 2009: Stichting Dr. Ramona Fonds

In 2009 mocht ik namens de Stichting Dr. Ramona Fonds een enorm bedrag in ontvangst nemen. Stil waren we er van en ook heel blij, omdat we nu een deel van onze plannen konden uitvoeren. De plannen waren als volgt: Plan A: Het zoeken naar een 2e arts, zodat er twee keer in de maand spreekuur gehouden zou kunnen worden. Helaas is deze nog niet gevonden. Plan B: Het opzetten van een voorlichtingsprogramma en vaccinatieprogramma.

In 2010 is er gestart met het Health Education Programm (HEP). Dit programma houdt in dat er in 8 buurtschappen Health promotors zijn geselecteerd. Zij gaan de wijken in om voorlichting te geven op het gebied van hygiëne. ‘Na het plassen altijd handen wassen’, het juiste gebruik van latrines, enz. Tevens hebben zij een EHBO-kit ontvangen.
Ook inventariseren de Health promotors later bij de gezinnen of de latrines op de juiste wijze worden gebruikt en schoon worden gehouden. Het lijken allemaal simpele regels maar het is een behoorlijk arbeidsintensief karwei om alle gezinnen in de 8 buurtschappen langs te gaan. In mei 2011 hebben wij gehoord dat er 80% van de gezinnen actief mee doen met het programma.

Ook Dr. Ramona is erg positief over het programma. Over het jaar 2010 schrijft zij het volgende: We zijn God dankbaar wat betreft het werk en de bereikte doelen. We zien hoe in de verschillende dorpsgemeenschappen waar we aan het werk zijn, de voorgestelde veranderingen steeds meer vorm krijgen:

 • We hebben de volgende spreekuren gerealiseerd:
  • Algemeen medisch
  • Voor kinderen
  • Optometrie
  • Tandheelkunde
 • Het gestarte initiatief voor preventieve medicijnen wordt voortgezet
 • Er is een algemene bijeenkomst gehouden voor gezondheidspromotors
 • De gezondheidspromotors hebben materialen gekregen, waaronder een eigen EHBO-kit om hun vrijwilligerswerk in eigen dorpen te doen
 • Er is een theorie- en praktijkles gegeven voor het toedienen van intramusculaire injecties (in de arm)

Ik geloof zeker dat onze Heer, die ons toestond het werk te starten, het ook zal voortzetten. Voor het jaar 2011 hebben we een strategisch plan voorbereid, dat in mei 2011 gepresenteerd is.

Gods zegen!
¡Dios les bendiga!
Ramona Sanchez

Wilt u nog meer weten over het werk van de Stichting Dr. Ramona Fonds, dan kunt u contact opnemen met ondergetekende of kijkt u eens op onze website www.ramonafonds.nl.

Nina Varekamp