Goede doel 2013: Mercy Ships

Het Goede doel van 2013 is Mercy Ships. Mercy Ships is een internationale christelijke hulpverlenings- en ontwikkelingsorganisatie die hoop en genezing brengt naar de allerarmsten in ontwikkelingslanden. Door gebrek aan voorzieningen, medische hulp, kennis van gezondsheidszorg en hygiëne zijn er in ontwikkelingslanden onnodige ziekten en sterfgevallen. Mercy Ships helpt de vergeten armen door het brengen van gratis hoogstaande medische zorg en duurzaam ontwikkelingshulp door middel van voorlichting en training aan de lokale bevolking in de landbouw en gezondheidszorg. De uitvoering van de medische diensten geschiedt door gekwalificeerd, gespecialiseerd en ervaren medisch personeel zoals chirurgen, verpleegkundigen, artsen en tandartsen. Tegelijk worden plaatselijke artsen en chirurgen opgeleid om in de toekomst de operaties en behandelingen zelf uit te kunnen voeren. Zo worden oogoperaties gedaan, gespleten lippen en verhemeltes hersteld, tumoren verwijderd, fisteloperaties gedaan en voeten rechtgezet.

Noodzakelijke ingreep
Door een noodzakelijke ingreep van de medici van Mercy Ships wordt er lichamelijk hulp geboden. Maar ook het sociale en geestelijke leven van de patiënt verandert volkomen. Noodzakelijke operaties zijn voor een groot deel van de bevolking in ontwikkelingslanden niet beschikbaar. In de West-Afrikaanse landen bezitten de lokale ziekenhuizen, als deze er zijn, niet de benodigde specialistische kennis en apparatuur voor de behandelingen. Tevens zijn de ziekenhuizen niet betaalbaar en zijn er jarenlange wachtlijsten

Hoe werken wij
De hulp die Mercy Ships biedt wordt gegeven vanuit het hospitaalschip de Africa Mercy. Het gebruik van een schip ligt voor de hand, omdat ongeveer 80% van de wereldbevolking op een afstand van niet meer dan 150 kilometer van een havenstad woont. In veel ontwikkelingslanden is de infrastructuur slecht en wonen in en rondom de grote steden de meeste mensen. Alle activiteiten die worden uitgevoerd vanuit onze schepen en landbases kunnen we uitvoeren door financiële bijdragen en donaties van goederen.

Vrijwilligers
Op de schepen en op het vasteland werken in totaal ongeveer 800 vaste vrijwilligers en jaarlijks 1600 vrijwilligers voor een korte periode (enkele weken tot 1 jaar). Deze vrijwilligers ontvangen geen salaris. Ze voorzien zelf in hun levensonderhoud, reiskosten, ziektekostenverzekering en betalen, indien ze aan boord meewerken, kost en inwoning. Onder deze vrijwilligers zijn ook Westlanders die of regelmatig of voor langere tijd zich aan de organisatie verbinden. Wellicht heb je  van hen gehoord: Marije van Geest uit De Lier is in juni teruggekomen van een half jaar Mercy Ships en is eind juli weer vertrokken voor een hele outreach naar Congo van elf maanden. Zij werkt als verpleegkundige op de verpleegafdeling waar zich 90 bedden bevinden voor de patiënten en geniet van het verplegen van de Afrikaanse mensen en kinderen met hun bijzondere afwijkingen en ondergane operaties. Ook Gera van Staalduine uit Naaldwijk werkt met veel plezier op de operatieafdeling van het schip waar zich vijf operatiekamers bevinden. Sinds 2007 gaat zij jaarlijks een of twee maanden aan het werk aan boord.

Een deel van de opbrengst van de bazaar gaat dit jaar naar Mercy Ships. We hopen op jouw royale steun zodat wij veel goede dingen kunnen blijven doen. Wil je meer weten over de organisatie Mercy Ships? Neem dan een kijkje op www.mercyships.nl.

Alvast bedankt voor jouw steun en bijdrage!

Marije van Geest en Gera van Staalduine

Mercy Ships
Mercy Ships
Mercy Ships

Update

Lieve donateurs,

Twee jaar geleden hebben jullie een deel van de opbrengst van de bazaar gedoneerd aan de organisatie Mercy Ships. Wij willen jullie hier ontzettend voor bedanken! We hebben met eigen ogen mogen zien wat een impact jullie donatie heeft gehad op de leefomstandigheden van een een aantal weduwen en hun gezinnen in Congo.

Samen met Jan Tuinier, een Nederlandse vrijwilliger die zich al jaren lang inzet voor Mercy Ships, hebben we kindermiddagen georganiseerd en zijn gezinnen vanuit een armoedige houten hut verhuisd naar een stenen huis waarin het gezin in normale leefomstandigheden kan leven. Er zijn stapelbedden gemaakt, huizen geverfd, horren gemaakt en klamboes gekocht. Daarnaast zijn de weduwen op het gebied van inkomsten en voedsel zelfvoorzienend gemaakt door hun te voorzien van een vriezer waarin zij eten konden bewaren dat zij later konden verkopen.

Buiten het feit dat we hen in materialistische voorzieningen konden helpen waren deze weduwe vrouwen ons ontzettend dankbaar voor de aandacht die we hen met een heel team konden geven. Persoonijke aandacht die deze vrouwen al lang niet meer hadden gehad. We hebben beseft dat deze vrouwen het enom verdienden om geholpen te worden en hun leven weer een beetje op de rit te krijgen. Een betere gift konden ze niet krijgen.

Nogmaals ontzettend bedankt namens ons en de weduwen.

Voor meer informatie over Mercy Ships kunt u de website bezoeken op www.mercyships.nl.

Liefdevolle groet,
Gera van Staalduine, Marije van Geest en Anne-Roos van Geest