Goede doelen 2019: Inloophuis Carma en Stichting Nazorg Westland

Inloophuis Carma

Inloophuis Carma is dé ontmoetingsplaats in Westland voor wie geraakt is door kanker. De naam Carma komt van de twee initiatiefneemsters: Carla Witmans en Marie-José Persoon. Zij deden in 2009 als survivor mee aan de SamenLoop voor Hoop. Al wandelend kwamen ze te spreken over de behoefte aan een inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten in Westland. In januari 2011 is Inloophuis Carma gestart. De naam Carma is dan ook een symbolisch eerbetoon aan de initiatiefneemsters.

Inloophuis Carma in Naaldwijk biedt ondersteuning aan volwassenen, tieners en kinderen die kanker hebben (gehad), maar ook aan hun naasten en nabestaanden. Veel mensen die met kanker zijn geconfronteerd, hebben behoefte aan ondersteuning bij de verwerking van wat hen is overkomen. Gevoelens van angst, onzekerheid, moeite om je leven weer op te pakken, problemen met werk, reacties vanuit je omgeving kunnen ingrijpend zijn.

In Inloophuis Carma word je welkom geheten door gastvrouwen en gastheren die vaak uit eigen ervaring weten wat de impact van kanker is. Zonder afspraak kun je binnenlopen voor een kopje koffie, om je verhaal te delen, deel te nemen aan een activiteit of in contact te komen met lotgenoten. Je kunt begrip en (h)erkenning vinden binnen een huiselijke sfeer. Praten mag, maar hoeft niet.

Wij zijn er voor je vanaf het moment dat je de diagnose hoort tot ver na afronding van de medische behandeling.

Wat biedt Inloophuis Carma?

  • Een luisterend oor – Ontspannende activiteiten
  • Praktische informatie – Psychosociale ondersteuning
  • Lotgenotencontact – Creatieve activiteiten

Het scala aan activiteiten dat Inloophuis Carma biedt loopt uiteen van wandelen tot informatieavonden, van yoga tot koor, van verwenavonden tot mandala tekenen en nog veel meer. Daarnaast hebben we groepen speciaal voor o.a. kinderen en tieners, jongvolwassenen, nabestaanden en mannen met prostaatkanker en hun partners.

Sinds januari 2019 zijn we een uitgiftepunt voor gebreide borstprotheses van Knitted Knockers. Vrijwilligers breien deze op een speciale middag in het inloophuis en ook thuis wordt er flink gebreid. De gebreide borstprotheses kunnen kosteloos bij Inloophuis Carma worden besteld. We krijgen veel positieve reacties van de vrouwen die deze gebruiken en in een half jaar tijd hebben we al bijna 100 protheses uitgegeven.

Uit landelijk onderzoek blijkt dat 96% van de bezoekers aan inloophuizen een positief effect ervaart van de informele zorg bij kanker die deze inloophuizen bieden. Verder komt uit het onderzoek naar voren dat 84% van de bezoekers vindt dat door het bezoek aan het inloophuis hun kwaliteit van leven is verhoogd.

Inloophuis Carma is geheel afhankelijk van giften, donaties en sponsoren. Fantastisch dat we zijn gekozen tot één van de goede doelen van de bazaar! De donatie willen we graag besteden aan de activiteiten die worden aangeboden.

Voor meer informatie verwijs ik graag naar onze website inloophuiscarma.nl.

Hartelijke groet,

Mariska Bakker
Coördinator Inloophuis Carma

Stichting Nazorg Westland

Stichting NaZorg Westland is een initiatief van verschillende mensen en organisaties. Alle initiatiefnemers hebben ervaren wat het is om  (in de nabijheid of zelf) met de aandoening kanker te worden geconfronteerd en vooral de waarde van een hulpverlening die goed is georganiseerd.

Het doel van Stichting NaZorg Westland is om kwetsbare patiënten c.q. cliënten, in de periode van diagnose en behandeling van kanker te helpen om op fysiek niveau, qua voedingstoestand en hun verder op mentaal vlak te ondersteunen in hun proces van ziekte. Uitgangspunt is dat de zorg die vergoed wordt door zorgverzekeraars zoveel mogelijk wordt gebruikt. Daar waar dit onvoldoende is, wil Stichting NaZorg Westland inspringen.

Vanuit deze verschillende ervaringen zijn ideeën geopperd om de hulpverlening te optimaliseren. Een goede coördinatie vanuit de eerste lijn van een aantal specialistische hulpverleners is ons inziens logisch, maar vooralsnog nog niet vanzelfsprekend. Uit ervaring blijkt dat op gebied van nazorg nog veel verbeterd kan worden, met behulp van donatie van Team Westland.

NaZorg Westland kijkt naar factoren die invloed hebben op het herstel zoals lichaamsfuncties, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, sociaal maatschappelijk participeren en dagelijks functioneren. Leidend is dat de zorg voor de cliënt zo optimaal mogelijk wordt georganiseerd. Deze bundeling van krachten rondom de cliënt daar waar mogelijk bij te dragen aan dataverzameling voor wetenschappelijk onderzoek.

Tevens is het multidisciplinaire initiatief NaZorg Westland een nieuwe manier van organiseren van zorg en welzijnsactiviteiten, aangestuurd vanuit de locatie De Tourmalet, Dijkweg 21, 2671 GA te Naaldwijk.

Verbeteringen tussen de disciplines in de eerste lijn, de verbinding met de tweede lijn en het gebruiken van een Westlandse Sociale Kaart zijn ons inziens kansen die we kunnen benutten. Hiervoor is een goede regiefunctie van essentieel belang, in overleg met praktijken die benaderd worden door de cliëntondersteuner a.d.h.v. de Westlandse Sociale Kaart.

Onze cliëntondersteuner adviseert vanuit en ontzorgt u met uw specifieke hulpvraag naar de meest geschikte en dichtstbijzijnde zorg in uw woonomgeving. Stichting NaZorg Westland wil deze zorg ook mogelijk maken voor cliënten die dit niet (volledig) van hun zorgverzekering vergoed krijgen.

Met de oprichting van de Stichting NaZorg Westland, Inloophuis Carma, Reinier de Graaf Gasthuis, het HagaZiekenhuis, huisartsen, en professionele hulpverlening in het Westland, wordt er een goede stap gezet naar het optimaliseren van regionale georganiseerde oncologische NaZorg. Voor verdere informatie en aanmeldingen zie  www.nazorgwestland.nl.

Namens het bestuur van Stichting NaZorg Westland,
Jaap Elenbaas